Kategoriarkiv: Asylsøkere og flyktninger

Flyktningkrisen – eller?

Les denne kronikken i Dagbladet «Før asyldebatten fortsetter er det ni ting du bør vite» hvis du mener flyktninger er en trussel mot det norske velferdssamfunnet, ta deg i hvert fall tid til å lese den. Så kan vi ta debatten om asylsøkerne etter det, så kan vi ta debatten om det er greit å la Tyrkia skyte folk for å hindre de i å komme til Europa/Norge. Og ikke si jeg overdriver – det er dette som skjer. Flyktninger blir skutt og drept i forsøket på å komme ut av Syria. Tyrkia har fått beskjed om å stoppe flyktningene i å komme til Europa, Tyrkia gjør det ganske effektivt. Vi er medskyldige.
 
Jeg gjentar og utdyper et par av punktene i kronikken her. Les resten selv.
1. Norge flommer ikke over. Av 4,8 millioner flyktninger fra Syria, ga Norge asyl til 0,3 promille, dvs. 1.549 syrere i 2015.  Gjenta gjerne tallet en gang eller to: ettusenfemhundreogførtini. Av 4,8 millioner. Og nei, om vi stiller oss litt mer positive til at flere kan komme til Norge, er det langt, langt igjen før vi er i nærheten av å kunne konkludere med at vi «flommer over». 
 
2. Det er ingen flyktningkrise i Europa. Krisen er i nærområdene, de nærområdene Norge vil vi skal sende asylsøkere tilbake til, fordi vi skal hjelpe de der de er.
I Libanon var det 1.168.000 registrerte syriske flyktninger primo 2015. Syriske flyktninger i Libanon sliter med å overleve, de blir diskriminert, og mange kvinner utsettes for seksuell trakassering og misbruk.
I Tyrkia er det nå 2.668.668 syriske flyktninger. Ingen andre land har så mange utenlandske flyktninger. De fleste er overlatt til seg selv. De har ikke tilgang til skole,  de får ikke nødvendig helsehjelp, de har ikke arbeidstillatelse.  Norge, sammen med øvrige NATO-land, svarer med å returnere de som forsøker å flykte videre fra Tyrkia. NATO returnerer asylsøkere til Tyrkia, i strid med folkeretten.
I Jordan er det 1,4 millioner syriske flyktninger. Forholdene for de syriske flyktningene i en flyktningleiren her er beskrevet slik:
«Der fantes det ingen utdannelsestilbud. Teltene var veldig kalde, og vi hadde ikke tilgang til brød. Det var også elendig hygiene på baderom og toaletter. På et tidspunkt snødde det så mye at teltene rundt oss ramlet ned».
Her bor det 100.000 flyktninger.
Og Norge innvilget asyl til 1.549 syrere i 2015. Så ja, det er en flyktningkrise, men ikke her.
Og avslutningen i kronikken kan med fordel gjentas: «Menneskerettigheter gjelder også for andre mennesker enn nordmenn.»
 

Trygd eller fengsel?

Sjeføkonom i Eika Gruppen Jan Ludvig Andreassen uttalte følgende i VG 03.03.2016:

«Uansett hva som skjer med flyktningene, om de skulle ende på trygd eller i fengsel, så vil de øke utgiftene for Norge»

Seriøst? Jeg vil påstå at man har et ganske spesielt menneskesyn hvis man mener det kun er to alternativer: trygd eller fengsel. Mener han at ikke en eneste en av de flyktningene som har kommet til Norge er i arbeid? Se deg rundt – ingen flyktninger som jobber?

Enhver som gidde å tenke seg litt om, bare litt, skjønner at uttalelsen bygger på en uriktig virkelighetsbeskrivelse – men det passer med konklusjonen om at flyktninger truer samfunnet vårt. Det passer så veldig godt inn i den frykten mange ønsker å skape. Hvorfor? Hva er det man ønsker å oppnå med frykt?

Vi er i en situasjon hvor flyktningene vil komme hit – om vi liker det eller ikke. Vi kan ikke stenge verden ute, vi kan ikke late som det ikke er krig i verden. De vil komme og vi må forholde oss til det. Vi har da et valg – enten å skape frykt, bygge opp under fordommer, skape et splittet samfunn, eller å fokusere på hvordan vi skal få dette til å fungere til beste for oss alle sammen. Regjeringen har valgt det første. En stor del av pressen har valgt det første. Stortingsflertallet har valgt det første.

Hva med å være med i den gruppen som velger det andre alternativet – bl.a ved å begynne å fokusere på hvordan vi kan få flest mulig i arbeid raskest mulig. Og – ikke minst – omtale de som kommer på en verdig måte. Det er ikke slik at alle som kommer fra andre land enn Norge er arbeidsuføre og kriminelle. Det er ganske nærliggende å kalle det rasisme hvis du mener at de er det.

NAV-direktøren har det fokuset Norge bør ha:

«I vårt samfunn må vi forholde oss til at det kommer mange som vil bo og leve her, og vi ønsker at de skal bli en del av vårt samfunn. Da er arbeid en viktig del. Arbeidsmarkedspolitikken er et viktig bidrag for å få en god velferdspolitikk, og da må vi ta en optimistisk tone, ellers greier vi ikke å få det til.»

Vi kan også velge å lytte til Susanne Bygnes, postdoktor ved Universitetet i Bergen, som leder prosjektet «Flyktningkrisen, forstillinger og erfaringer». Hun sier:

«Alle vi snakker med er opptatte av at de ikke vil være en byrde for velferdsstaten. For dem, som stort sett kommer fra Syria, er det en fremmed tanke at noen skal betale deg for å gjøre ingenting. Disse menneskene er innstilt på å jobbe»

Den største trusselen mot samfunnet vårt, er når vi tror flyktninger kommer hit og ødelegger samfunnet vårt. Frykt, hat og fordommer skaper ikke et inkluderende samfunn, men gir grobunn for en utvikling ingen av oss ønsker.

 

Russland var ikke så trygt likevel

Familien Wardeh, bestående av mor, far og 3 barn på 1 1/2, 9 og 12 år, ville ha blitt sendt ut av Norge og til Russland, med stor risiko for at Russland ville ha sendt dem videre til Syria hvis ikke aktivister og advokater hadde laget så mye støy rundt returen av asylsøkere til Russland. Jeg minner om hva vår utenriksminister Børge Brende sa om den støyen aktivistene og advokatene laget i januar 2016:

«Utenriksminister Børge Brende (H) peker på at flere aktører i Russland har blitt såret over debatten i Norge»

«Det russiske aktører har sagt til meg, er at de er såret over hvordan Russland nå har blitt omtalt på i den norske debatten. De opplever at det er skapt et inntrykk av Russland ikke er et trygt land, sier Brende»

«At advokater og andre som har sterke oppfatninger om dette nå går ut med slike beskyldninger mot norske myndigheter og om situasjonen i Russland gjør ikke dette arbeidet noe enklere for oss. Vi har faktisk en forståelse med Russland nå om hvilke asylsøkere som kan returneres. Men jeg vil igjen understreke at denne forståelsen er skjør.»

Utlendingsnemnda er altså nå enig med disse advokatene og andre med «sterke oppfatninger» om at det ikke er trygt å returnere alle asylsøkerne til Russland uten at søknaden deres realitetsbehandles i Norge. Tenk det, Børge Brende – hvis advokatene og aktivistene hadde roet seg, slik du ba om, ville kanskje disse familiene ha blitt returnert til Russland – uten at noen hadde brydd seg. Og videre til Syria. Bl.a en familie med tre barn. Fordi Norge ønsket å sende et signal. Jeg vil heller såre Russland et par ganger om dagen enn å returnere små barn til Syria.

Jeg takker advokatene og andre med «sterke oppfatninger» som satte denne saken på dagsorden – det førte i hvert fall til at jeg skjønte hva vi faktisk driver med.

 

 

Aldri mer – aldri mer hva da?

Aldri mer, ble det sagt etter 2. verdenskrig. Aldri mer, ble det sagt etter 22. juli 2011. Spørsmålet er: Hva mener vi med «aldri mer?» Aldri mer krig, aldri mer verdenskrig, aldri mer terror – dette er vel noe de fleste kan slutte seg til. Det samme med aldri mer nazisme, aldri mer konsentrasjonsleirer, aldri mer jødeutryddelse. Men hva med retorikken som skapte grobunn for nazismen? Hva med dehumaniseringen av mennesker med bestemte kjennetegn? Er det «aldri mer»? Og hva med hvordan Europa og USA håndterte jødene som forsøkte å flykte fra nazismen? Er det «aldri mer» – eller er det greit at vi mer eller mindre stenger egne grenser når antall mennesker som flykter fra krig og forfølgelse øker? Når behovet for å flykte blir større, er da svaret å nekte disse menneskene beskyttelse?

Uten å gå inn på diskusjonen om vi stenger grensene eller ikke i Europa, la oss se på hva som skjedde da jødene forsøkte å flykte fra nazismen – se på hva som skjedde og begrunnelsen som ble gitt. Mye er skremmende likt det som skjer i dag.

Mange har delt et bilde av Anne Frank på Facebook med følgende tekst:

«Anne Frank’s visa application was turned down by the U.S. government.

If she had been accepted she could have been a 77-year-old woman living in Boston today.”

Hva skjedde egentlig med familien Franks søknad om visum til USA. Historien om hva som skjedde med Anne Frank og hennes familie, er historien om hva som skjedde med innvandringspolitikken når det plutselig ble veldig mange flyktninger som følge av krig og forfølgelse. Lyder det kjent? Vi må gjøre noe med innvandringspolitikken når det blir mange mennesker som flykter fra krig og forfølgelse?

Jeg har tatt utgangspunkt i følgende kilder:

How welcome were the Frank family?

THE FRANK FAMILY AND SHIFTS IN AMERICAN REFUGEE POLICY

Anne Frank and her family were also denied entry as refugees to the U.S.

Etter at Hitler ble rikskansler 30. januar 1933, flyktet titusener av jøder fra Tyskland. Mange av disse flyktet til Nederland. Otto Frank kom til Nederland 16. august 1933. Av registreringskortet til Otto Frank fremgår det at han forlot Tyskland «av økonomiske grunner». Ja, det er jo også et velkjent argument – flyktninger som angivelig kommer «av økonomiske grunner».

På det tidspunktet var innreisebestemmelsene i Nederland slik at alle som hadde tilstrekkelige midler og gyldige papirer kunne komme til Nederland. Begrepet flyktning eksisterte ikke. Otto Frank hadde vært i Nederland flere ganger tidligere på forretningsreiser, og han hadde tilstrekkelig kapital til å starte egen virksomhet. Han kunne derfor etablere seg i Nederland.

Utviklingen i Tyskland førte imidlertid til at den nederlandske regjeringen ble bekymret. Kunne de forvente en stor bølge av flyktninger? Dette er til forveksling også ganske likt dagens debatt – og bekymringen til den norske regjeringen. Kan vi forvente en stor bølge av flyktninger?

Det ble vedtatt en ny lov 16. mai 1934 for å beskytte arbeidsmarkedet. Utlendinger måtte ha arbeidstillatelse for å kunne jobbe. Dette gjorde at det praktisk talt var umulig for flyktninger å få arbeid.

Videre vedtok regjeringen en instruks den 30. mai 1934 om at flyktninger med tysk statsborgerskap kun skulle gis kortvarig opphold. Kun de som risikerte livet ved å returnere ville få opphold, men bare midlertidig. Midlertidig beskyttelse er jo også et tema i den norske debatten i dag.

Fra diplomater i Berlin ble det hevdet at tyske jøders liv ikke var truet, men at de var utsatt for sosial nød. Dette gjorde at mange flyktninger ikke klarte å overbevise myndighetene om at det var fare for deres liv og retten til å be om asyl var mer eller mindre en illusjon. Anne Frank og hennes familie kom seg over til Nederland før disse restriksjonene.

Mellom 1933 og 1938 kom det ca. 25.000 tyske jødiske flyktninger til Nederland. De fleste dro videre til et annet land. Den nederlandske regjeringen førte en politikk som skulle gjøre at Nederland ble sett på som et lite attraktivt alternativ å flykte til.  Lyder dette kjent? Vi må stramme inn, gjøre det lite attraktivt for de som flykter fra krig og forfølgelse å komme til Norge. Veldig likt slik den nederlandske regjeringen tenkte for å stoppe jødene i å flykte til Nederland.

Temaet som ble drøftet var: Hvilke ytterligere tiltak kunne man iverksette for å stoppe strømmen av flyktninger – strømmen av jøder som flyktet fra nazistene i Tyskland. I et rundskriv fra Justisdepartementet 7. mai 1938 ble det bestemt at flyktninger i utgangspunktet ikke skulle ha adgang til Nederland. Enhver flyktning ble sett på som en uønsket fremmed. Det eneste som kunne gi grunnlag for opphold var  bevis for livstruende handlinger mot dem.

Nederland fant ingen grunn til å endre de restriktive reglene etter «krystallnatten» 9. november 1938. Grensene forble stengt. Over 40.000 jøder prøvde å få visum til Nederland. Den nederlandske regjeringen måtte til slutt tillate 7.000 jøder å reise til Nederland.

I 1941 bodde det totalt 15.174 tyske jødiske flyktninger i Nederland. 15.174 av en samlet befolkning på 9 millioner. Og Nederland fryktet denne strømmen av flyktninger.

Det var ikke bare Nederland som nektet jødene å gi asyl. De fleste andre europeiske land gjorde det samme. Også i USA ble innvandringspolitikken mer restriktiv etter hvert som behovet for å flykte økte. Og her ble Anne Frank og hennes familie et offer for den restriktive politikken. Otto Frank søkte om visum til USA. Visumsøknaden ble aldri innvilget. De var i samme situasjon som mange tusen tyske jøder. Jøder som kunne ha vært reddet.

Den 6. – 15. juli 1938 ble det avholdt en flyktningkonferanse i Evian. Har du hørt om denne konferansen? Et raskt google-søk på Evian gir ingen treff på flyktningkonferansen.

Temaet for konferansen var hvordan verden skulle forholde seg til jøder på flukt. Målet var å bli enige om en fordeling av de jødiske flyktningene.

Konferansen var ikke vellykket. Tvert imot. Det ene landet etter det andre brukte tiden til å forklare hvorfor de ikke kunne ta imot flere flyktninger, og noen bemerket spesielt at jøder var uønsket. Kunne folkemordet ha vært forhindret med en litt annen holdning til flyktningproblematikken? Hva hvis landene hadde hatt litt mer fokus på å beskytte mennesker som blir forfulgt, i stedet for å være opptatt av å beskytte seg selv mot en innbilt trussel? Det er ikke slik at mennesker som kommer fra et annet land pr. definisjon er farlige og en trussel mot det landet de kommer til.

Utbruddet av 2. verdenskrig førte ikke til en mer liberal innstilling til flyktninger i USA. Tvert imot førte det også her til en frykt for en flom av flyktninger. Det er ut til at det er noe som gjentar seg – en grusom krig øker nødvendigvis antall flyktninger, og det er de landene som ikke er rammet av en ødeleggende krig som frykter for seg og sitt.

I juni 1940 ble visumkontrollen strammet inn. De som søkte om visum måtte vise til en god grunn for at de skulle få komme til USA. Det var ikke nok å vise til at de hadde grunn til å forlate Europa. Det var altså ikke behovet for å flykte som var avgjørende, men hva de kunne bidra med i det nye landet.

Otto Franks forsøk på å få familien til USA ble rammet av den restriktive amerikanske innvandringspolitikken. Politikken var utformet for å beskytte nasjonal sikkerhet og kontroll mot en tilstrømning av utlendinger i krigstiden. Antall kvoteflyktninger ble stadig redusert. De som søkte beskyttelse på egen hånd måtte søke etter troverdige amerikanske sponsorer, de måtte samle sammen midler for å reise til utlandet, og de måtte overbevise om at de ville være et gode og ikke en byrde eller en trussel mot landet.

Vi vet hva resultatet ble når det gjelder familien Frank. Vi vet hva resultatet ble når det gjelder millioner av andre jøder. Det var ikke de som stengte grensene som sto for jødeutryddelsen – men de nektet dem å søke beskyttelse fra nazismens grusomheter.

Og hva har vi lært? Etter 2. verdenskrig ble FN opprettet. I en resolusjon fra 1946 understreket FNs Generalforsamling at ingen flyktninger eller fordrevne personer som har velbegrunnede innvendinger mot å vende tilbake til sine hjemland skal være nødt til å gjøre det. I 1948 ble Verdenserklæringen om menneskerettighetene vedtatt.  I art. 14 er det fastslått at enhver har rett til å søke og nyte asyl i andre land ved forfølgelse i hjemlandet. Rettigheten ble presisert og utdypet i Flyktningkonvensjonen av 1951. Vi skulle gjøre dette annerledes fremover – vi skulle hjelpe de som trengte beskyttelse.

Og i dag? I dag er det igjen en situasjon hvor det ropes opp om «flyktningstrømmen», og hvor vi svarer med innstramninger. Min påstand er at det er likheter mellom det som skjer i dag og det som skjedde på 1930- og 1940-tallet. Det er likheter i måten vi tar imot flyktninger på.

 

Et politisk spill eller et spill med menneskeliv som innsats?

Venstre kritiseres for å drive et politisk spill etter at de har tatt det standpunktet jeg hele tiden ville ha forventet av Venstre, nemlig å si nei til å være med på å gjennomføre Fremskrittspartiets flyktningpolitikk. Men hvem er det som driver hva slags type spill her?

Først så starter vi med en retorikk som skaper frykt i befolkningen. Man får ikke folk med seg på å bryte menneskerettighetene, slik Norge har gjort, uten å berede grunnen for det først. Og det gjør vi med retorikken – vi må få folk til å frykte for seg selv og sin egen fremtid.

Smak på ordene «flyktningkrise i Europa», «asylstrømmen til Norge». Hvem er det som trues her? Er det de som flykter fra krig, tortur, forfølgelse som er i fokus – eller er det de som skal ta imot de som flykter som her snus om til å være et offer? Det er vi som trues, det er oss dette går utover – det er ikke de som har vært utsatt for en brutal krigføring som det er synd på, det er oss. At ingen av oss merker dette i vår egen hverdag, er ikke så viktig. Det er ikke det dette handler om.

Mennesker har en naturlig frykt for det ukjente og det fremmede. Det ligger der som et instinkt i oss alle. Men så har vi også den evnen at vi kan tenke rasjonelt, og da finner vi ut at det ikke var så farlig likevel. Vi venner oss til det fremmede – og finner kanskje ut at det vi fryktet kan være noe positivt.  Men dette gjør at det også er lett  å spille på frykten for å skape et større skiller mellom «dem» og «oss». Man bygger opp under fordommer. Og derfor er retorikken her så viktig.

Det sås en frykt om at velferdsstaten er truet. Og det er ganske dramatisk. Og velferdsstaten er på mange måter truet. Men ikke på grunn av asylsøkerne eller flyktningene. Kristin Clemet skrev en blogg med spørsmål om velferdsstaten er truet i 2012. Merk datoen: 2012.

Jeg er ikke enig i alt som står her, men det pekes på noen viktige forklaringer på hvorfor velferdsstaten er truet.

«Gjennomsnittsborgeren mottar nå mer fra offentlige kasser enn han betaler inn.» Gjennomsnittsborgeren – altså ikke flyktninger, og ikke de flyktningene som kom 3 år etter at dette ble skrevet. Jeg vet ikke om jeg går i pluss eller minus i samfunnsregnskapet, og vil helst ikke vite det. Jeg liker å tenke på at et menneske har en verdi utover det økonomiske.

«Den demografiske utviklingen gjør det vanskeliger å finansiere velferdsstaten. I fremtiden blir det færre som skal forsørge flere.»

«Arbeidslinjen er satt under press. En omfattende velferdsstat forutsetter at vi har høy sysselsetting og arbeider nok. Men vi jobber stadig mindre, og ca. 1/4 av arbeidsstyrken står til enhver tid utenfor arbeidsmarkedet. Enkelte grupper, som unge uføre, vokser raskt, samtidig som vi har et høyt sykefravær.»

Dette er noen av utfordringene vi står overfor, og som fortjener en helt annen oppmerksomhet enn påstander om at flyktninger truer velferdsstaten. Men påstanden skaper frykt – og da er vel hensikten oppnådd. Alternativt kunne vi ha snakket om flyktninger som en ressurs – en ressurs som kan bidra til å sikre velferdsstaten.

Men det skapes frykt – vi har bla. en statsråd som har uttalt at hun frykter sine barns fremtid. Og hva benyttes så denne frykten til? Det fremmes forslag om endringer i flyktningpolitikken – endringer som tar sikte på at færrest mulig av de som trenger beskyttelse skal komme hit, og de få som likevel tar sjansen på å komme til Norge, skal behandles jævligst mulig, helst så jævlig at vi er sikre på at alle forsøk på integrering mislykkes.

Min påstand er at det drives et spill med menneskeliv som innsats, og det underbygger jeg bl.a med følgende:

Vi vet at asylsøkere drukner i Middelhavet, de drukner i forsøket på å komme til Europa. For noen dager siden fikk vi beskjed om at asylsøkere frøs i hjel i Bulgaria. Men er dette Norges ansvar? Både ja og nei. Vi har et ansvar for å sørge for at de som flykter kan gjøre det ved en trygg reisevei. Vi har et ansvar for at vi har regler som gjør det mulig med familiegjenforening, slik at ikke kvinner og barn må reise etter mannen for å være sammen som en familie Og hva gjør Norge? Regjeringen sender et forslag på høring som vil føre til at det tar minimum fire år for å få familiegjenforening og et forslag som gjør at at mange i praksis aldri vil kunne oppfylle vilkårene. Å splitte en familie med små barn i minst fire år er lenge – og  UDI har pekt på at dette kan føre til at familier i større grad vil reise sammen for å søke om beskyttelse, eventuelt at familien vil reise etter for å søke om beskyttelse når de forstår hvor lang tid det vil ta før familiegjenforening kan finne sted. Og resultatet: Flere dødsfall på veien hit, flere barn som drukner i Middelhavet.

Videre foreslås det at enslige mindreårige asylsøkere kun vil få midlertidig opphold frem til de fyller 18 år. Det kan rettes mange innvendinger mot dette forslaget, og flere av høringsinstansene har bl.a  pekt på midlertidig oppholdstillatelse kan påvirke barns helsetilstand. Det er eksempler på selvskading og selvmordsforsøk. Og dette vil man ha mer av?  Vi vet det skjer i dag. Bør vi ikke da heller sette inn tiltak for å forhindre dette?

Jeg har nå ikke nevnt returen av asylsøkere til Russland. Forsøket på å returnere familier med små barn til 30 kuldegrader uten å forsikre seg om at de har et sted å være. Returen av 2 menn fra Jemen, som Russland vedtok skulle sendes videre til Jemen, et land vi ikke returnerer mennesker til fordi det ikke er trygt der. Syrere er trolig returnert til Russland, uten at vi aner noe om hva som har skjedd etter returen. Og alt dette for å sende et signal – et signal om at de som flykter bør dra et annet sted enn Norge.

Så ja, dette er et spill – men ikke et politisk spill fra de som sier nei til disse tiltakene, men et spill med menneskeliv fra de som støtter dette.

 

 

Vi kan ikke redde hele verden

Jeg er så utrolig lei den uttalelsen: Vi kan ikke redde hele verden. Nei, og hvem er det som har sagt at vi skal gjøre det? I 2015 kom 31.145 asylsøkere av ca 60 millioner flyktninger til Norge. Er det hele verden? Norge er – tro det eller ei – ikke verdens navle. Det er ikke slik at vi vil gå fra 31.145 asylsøkere i 2015 til 60 millioner i år eller neste år. De aller fleste av flyktningene er internt fordrevne flyktninger i eget land. I 2014 flyktet 9 av 10 flyktninger i eller til et utviklingsland. Så vi snakker altså ikke om hele verden.

Og selv om du skulle frykte at 60 millioner mennesker vil finne veien til Norge i morgen, er det en grunn til å nekte de 30.000 som kom i 2015? Eller de 389 som har søkt asyl i Norge i januar 2016? Skal de sendes ut – uten realitetsbehandling, tilbake til krig eller forfølgelse – fordi vi tror at det kommer til å komme så mange flere? I min verden er det slik at de som kommer skal vi behandle på en skikkelig måte, de skal få behandlet sin søknad – og de som har krav på beskyttelse her, skal få bli her. Vi avslår ikke en søknad med begrunnelse i en frykt for hvor mange som vil komme i morgen. Og hva gjør jeg hvis jeg tar feil og det kommer 60 millioner hit i morgen? Vel, det er så usannsynlig at 60 millioner mennesker skal klare å reise til Norge, at jeg tar sjansen på at jeg tar feil her. Vi må kunne basere politiske vedtak på en viss realisme.

Det neste argumentet da er at det er urettferdig overfor alle som ikke kommer hit dersom vi tar imot de få som klarer å flykte til Norge. Jeg vet ikke helt om vi skal snakke om rettferdighet her – hvem skal vi da sammenlikne med hverandre? Rettferdighet mellom rike og fattige land? Rettferdighet mellom land i krig og land hvor det er fred? Rettferdighet mellom land som bryter menneskerettighetene og land hvor du i hvert fall kan være trygg på at myndighetene ikke fengsler deg uten at du har gjort noe kriminelt? Eller vent, det siste er det jo et parti som sitter i regjeringen som vil innføre i Norge, så vi ser bort fra den sammenlikningen. Men altså – fordi vi ikke kan ta imot alle flyktninger, skal ingen få komme hit, for det er urettferdig? Seriøst? Det er alle eller ingen-prinsippet? For vi er så opptatt av rettferdighet, så opptatt av det at vi vil fortsette med vår rikdom her og stenge resten av verden ute. Ja, ja – det kommer altså an på hva du sammenlikner med om dette er så veldig rettferdig eller ikke.

Men da er jo kronargumentet: Vi kan hjelpe flere der de er. For pr definisjon er det enten-eller. Hvor mange av de som vil ta imot flyktninger i Norge har du hørt foreslå at vi skal redusere bistanden? Jeg har ikke hørt noen. Heller ikke her er det snakk om enten-eller. Det er ikke slik at man må ta penger fra bistandsbudsjettet og overføre til flyktninger i Norge. Det er ingen naturlov som sier at man må redusere bistanden hvis man skal ta imot flyktninger i Norge. Problemet er jo at vi ikke kan sende de som kommer hit tilbake med beskjed om at vi skal hjelpe de der. De har flyktet fra noe – de har ikke noe å reise tilbake til. Og hva slags liv er det egentlig å leve i en flyktningleir? Et liv vi i rettferdighetens navn kun unner de som kommer fra andre steder i verden enn oss selv.

 

Asylforlik, asylinstruks og rettssikkerhet

I det såkalte asylforliket (avtalen mellom partiene på Stortinget, med unntak av SV og MDG) heter det innledningsvis at en generell effektivisering og forenkling av regelverk og praksis for behandling av asylsøkere ikke skal svekke asylsøkernes rettssikkerhet. Jeg lurer på hva stortingsflertallet mener med «rettssikkerhet». Det er egentlig litt skremmende å måtte stille det spørsmålet, men det som har skjedd den siste tiden gjør det dessverre nødvendig.

I NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker, er det vist til ulike definisjoner, bla:

«at det i hovedsak dreier seg om sikkerhet mot vilkårlig behandling fra myndighetenes side og sikkerhet for at man får de rettigheter og ytelser man har krav på»

«Kravene til saksbehandlingen går først og fremst ut på at avgjørelsene må treffes av uhildede personer, at berørte parter må gis mulighet for å forsvare sine interesser (kontradiksjon), og at det må være adgang til å få avgjørelsene overprøvd, innenfor forvaltningen selv og – i siste instans – av domstolene. Videre gjør hensyn til medbestemmelse og menneskeverd seg gjeldende. De berørte må behandles som selvstendige, handledyktige subjekter som skal orienteres om hva saken gjelder, og ha adgang til å forsvare sine interesser.»

Hvordan er dette ivaretatt i asylinstruksen? Asylinstruksen går i korthet ut på at noen asylsøkere skal nektes realitetsbehandling av sin søknad. De skal returneres uten at det tas stilling til om de har behov for beskyttelse eller ikke. Allerede her skurrer det i mine ører med hensyn til om man har sikkerhet for at man får de rettigheter man har krav på. Hvordan kan vi være sikre på at de som har behov for beskyttelse får beskyttelse uten å realitetsbehandle søknaden?

I asylinstruksen begrunnes dette med at det dreier seg om asylsøkere som kan returneres til et trygt tredjeland. Det angivelig trygge tredjelandet er Russland. Men er Russland et trygt tredjeland for de som skal returneres dit uten realitetsbehandling i henhold til asylinstruksen?

Problemet oppstår når vi ser på hvilke grupper det anses trygt å returnere til Russland. Det dreier seg om alle som:

  • Har oppholdstillatelse i Russland
  • Har visum av lengre varighet eller med adgang til flere innreiser til Russland
  • Har visum til Russland av kortere varighet
  • Tidligere oppholdstillatelse er falt bort
  • Har oppholdt seg ulovlig i Russland

Det er neppe noen andre enn regjeringen som vil mene Russland er et trygt land for alle disse gruppene. Det dreier seg jo om alle som kommer via Russland til Norge, absolutt alle.

Nå skal det riktignok foretas en individuell vurdering. Men hvor betryggende den har vært, ser vi når vi nå har måttet ta tilbake personer fra Jemen som opprinnelig ble returnert til Russland. Vi måtte ta de tilbake til Norge fordi Russland ville sende de videre til Jemen. Hva om norske aktivister og advokater ikke hadde stått på i denne saken slik at retur til Jemen ble forhindret? Og hva om klagen hadde blitt behandlet noen dager senere? Og det bringer meg over på det neste svake punktet når det gjelder rettssikkerheten.

Saker som faller inn under instruksen, dvs alle asylsøkere som kommer via Russland, skal behandles umiddelbart. Det settes ingen utreisefrist, slik at utlendingen må forlate Norge umiddelbart. Nå har ikke dette latt seg praktisere for alle – men det som er praktisert er at de har fått vedtaket så sent at det ikke har vært mulig å klage. I praksis fratas man da klageretten – en annen viktig rettssikkerhetsgaranti.

Det skal heller ikke oppnevnes advokat for asylsøkere som nektes realitetsbehandling av søknaden sin. Betryggende? Det er snakk om mennesker som kommer hit og som ikke kan språket eller reglene her, og så skal de skuffes ut helst samme dag, uten rett til juridisk bistand og før de har mulighet til å klage på vedtaket. Og klager de, skal de likevel sendes ut – under klagebehandlingen. Og i mellomtiden risikerer vi at de blir returnert til Syria eller Jemen fra Russland. Dette mener regjeringen ikke er å svekke asylsøkernes rettigheter. Jeg er ikke enig.

Nå er den store andelen av returer til Russland stoppet – fordi Russland har nektet å ta imot asylsøkerne. Men – asylinstruksen er ikke opphevet, og Russland har sagt seg villig til å ta imot de med multivisum. Multivisum er ikke oppholdstillatelse, men et visum som gir adgang til flere innreiser – men ingen sikkerhet mot at Russland returnerer vedkommende til Syria eller Jemen, eller kurdere til Tyrkia. Asylinstruksen må derfor oppheves tilbake slik at alle sikres en reell behandling av søknaden sin – alt annet er et grovt brudd på rettssikkerhetsprinsippene (i tillegg til menneskerettighetene).

 

 

 

Noen av Sylvi Listhaugs løgner

Sylvi Listhaug har svart på spørsmål fra Helga Pedersen når det gjelder praksisen med å sende asylsøkere tilbake til Russland uten å realitetsbehandle asylsøknadene. La oss se på noen av svarene til Listhaug:

1.
Sylvi Listhaug svarer: «Tidligere var det et vilkår for å nekte realitetsbehandling etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav d, at utlendingen ville få en søknad om beskyttelse behandlet i tredjelandet. I proposisjonens punkt 5.3 vises det til at dette vilkåret går lenger enn hva som følger av Norges forpliktelser etter folkeretten, og derfor ble vilkåret foreslått fjernet.»

Sylvi Listhaug mener altså at det ikke er noe vilkår etter folkeretten at man får søknaden om beskyttelse behandlet i det landet man returneres til. Det betyr i tilfelle at man kan returnere folk til stater hvor de ikke vil få beskyttelse, selv om de har behov for det. Dette er feil. Og det bør være unødvendig å si at det er feil. FNs høykommissær for flyktninger sier: «I følge en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er statene forpliktet til å undersøke om det i virkeligheten er mulig for returnerte asylsøkere å søke om opphold eller asyl i landet de returneres til. Disse undersøkelsene må ifølge dommen gjøres før asylsøkeren returneres.» Man kan altså ikke returnere asylsøkere til et land uten å forsikre seg om at de vil få en søknad om beskyttelse behandlet i dette landet – eller man kan ikke gjøre det uten å bryte menneskerettighetene.

2.
Sylvi Listhaug sier: «Kilder til informasjon om Russland var i hovedsak Utenriksdepartementets vurderinger og informasjon fra Landinfo, som er utlendingsforvaltningens uavhengige organ for landinformasjon.»

I Landinfos rapport om asylsystemet og rettigheter for asylsøkere i Russland fremgår det: «Russland er ved flere anledninger dømt for brudd på EMK artikkel 3 i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) for å ha utvist eller returnert personer til land hvor de står i fare for tortur og umenneskelig behandling, blant annet til Usbekistan og Tadsjikistan. I saken Savriddin Dzhurajev v. Russia hadde personen som ble overført til Tadsjikistan fått innvilget midlertidig asyl i Russland (EMD 2015).11 I oktober 2015 ble Russland på nytt dømt for brudd på EMK artikkel 2 og 3 for å ha fattet utvisningsvedtak (ikke effektuert) på tre asylsøkere fra Syria (statsløse palestinere) som hadde brutt utlendingsloven.
Det er ikke nødvendigvis slik at Russland vil implementere tiltak som følge av denne dommen. Russland har vært aktive i å betale erstatning i forbindelse med saker der de dømmes i EMD, men har i mindre grad fulgt opp med hensyn til juridiske og systemiske tiltak. I tillegg dømte den russiske forfatningsdomstolen i juli 2015 at Russlands nasjonale
lover kan gå foran avgjørelser i EMD (EurActiv 2015).
Til tross for at den formelle holdningen til russiske myndigheter er at retur til Syria ikke er mulig, er UNHCR (2014, s. 30) kjent med 12 tilfeller av retur til Syria av syriske borgere»

Dette er altså den kilden statsråden viser til som begrunnelse for at Russland er et trygt land å returnere asylsøkere til. Er du enig?

Her kan det også vises til FNs høykommissær for flyktninger, som sier: «Asylinstituttet fungerer ikke i Russland. Det har store svakheter. De har betydelige problemer med å håndtere mennesker som faktisk trenger beskyttelse. Vi er ganske enkelt ikke enig i at man kan anse Russland som et trygt land for personer som trenger beskyttelse»

Er du fortsatt enig med Sylvi Listhaugs påstand om at det er trygt?

3.
Sylvi Listhaug sier: «UDI opplyser at de i de aktuelle sakene har behov for å få avklart hva søkeren frykter ved retur til Russland og ved en eventuell retur til hjemlandet»

Her snus det hele på hodet. Utgangspunktet er at det ikke er trygt å returnere asylsøkere til Russland – og så må vi begrunne at det likevel er trygt hvis vi skal sende noen tilbake dit. Det er en håpløs oppgave å skulle begrunne at det ikke er trygt for asylsøkere der når norske myndigheter legger til grunn at det er trygt, i strid med hva LandInfo og FNs høykommissær for flyktninger sier.

 

 

Hvor kom asylsøkerne fra i 2015?

Tallene er hentet fra UDIs hjemmesider:

Norge fikk totalt 31.145 asylsøkere i 2015. Av disse kom:
10.536 fra Syria (34 %)
6.987 fra Afghanistan (22 %)
2.991 fra Irak (10 %)
2.947 fra Eritrea (9 %)
1.342 fra Iran (4 %)
1.130 statsløse (4 %)

Totalt utgjorde disse landene (inkl statsløse) 25.933 av 31.145 søknader, dvs. 83 %.

Noen av de landene som enkelte har vist til som eksempler på den store mengden som kommer som ikke trenger beskyttelse, er.
India – 64 av asylsøknadene kom fra India, dvs. 0,2 %
Nepal – 60 av asylsøknadene kom fra Nepal, dvs., 0,2 %
Kambodsja – ingen av asylsøknadene kom fra Kambodsja, dvs 0 %

 

Asylinstruksen – retur til Russland

Jeg har gått gjennom den såkalte asylinstruksen til departementet, og skal gjøre et ærlig og oppriktig forsøk på å forklare hva det er mange av oss reagerer så sterkt på, hvorfor vi protesterer mot utsendelsene til Russland.

Det dreier seg om utsendelse uten realitetsbehandling av søknaden. De får altså ikke behandlet søknaden sin før de sendes ut. Det er ikke snakk om de som har fått avslag etter en realitetsbehandling. Loven åpner for å ikke behandle søknaden bl.a i tilfelle hvor søkeren har kommet til Norge etter å ha hatt opphold i en annen stat eller et område hvor utlendingen ikke var forfulgt. Men hva menes så med «opphold i en stat»? Det er her problemene begynner.

Jeg har sett flere påstå at det er snakk om folk som har hatt 10-20 års opphold i Russland. Dette er hva instruksen sier: «Med begrepet «har hatt opphold» legger departementet til grunn at det ikke kreves oppholdstillatelse eller noen form for langvarig opphold». Så vi kan slå fast at det ikke kreves langvarig opphold i Russland for å bli nektet realitetsbehandling av søknaden sin i Norge. Det er altså ikke (bare) snakk om de som har vært mange år i Russland.

Videre uttaler departementet at alle som har oppholdstillatelse i, eller visum av lengre varighet eller med adgang til flere innreiser til Russland, må det legges til grunn at søkeren vil kunne fortsette å oppholde seg i Russland på samme grunnlag ved retur. Det er altså ikke bare snakk om de som har oppholdstillatelse, men de som har visum av lengre varighet og de som har visum med adgang til flere innreiser til Russland. Men dette gir jo ikke grunnlag for langvarig opphold i Russland. Og det er et problem. De har rett til å reise inn i Russland, men ikke oppholdstillatelse.

Departementet skriver riktignok i instruksen at det må vurderes om det er konkrete holdepunkter for at den enkelte likevel risikerer behandling i strid med EMK art 3 ved retur til Russland. Men når det i neste avsnitt heter at det må legges til grunn at søkeren vil kunne fortsette å oppholde seg i Russland, gir det sterke føringer på at det skal mye til for å komme til en annen konklusjon. Og det må «konkrete holdepunkter» til. Hva betyr det? Generell usikkerhet om Russland returnerer asylsøkere til Syria er neppe nok til å si det er «konkrete holdepunkter». Da må det trolig være noe som gjør at man har konkrete mistanker om at nettopp denne personen vil bli sendt tilbake til f.eks. Syria. Og det har man neppe hvis det f.eks er snakk om en som kun har reist gjennom Russland og som har visum som gjør at vedkommende kan reise tilbake til Russland, men altså uten oppholdstillatelse. Det vi vet på generelt grunnlag om Russland gir grunn til å frykte at vedkommende vil bli returnert til Syria, men det er ikke konkrete holdepunkter for det i den enkelte saken. Og dette er da ikke betryggende.

Når det gjelder søkere som har visum til Russland av kortere varighet, tidligere oppholdstillatelse er bortfalt eller søkeren har oppholdt seg ulovlig i Russland, sier departementet at det må vurderes hvilket land de kommer fra. Hvis de kommer fra et land – eller områder i et land – som vurderes som trygt, får de ikke realitetsbehandlet søknaden sin i Norge. Og det er kanskje greit – jeg skriver kanskje fordi jeg ikke ser noen fare ved at alle får realitetsbehandlet søknaden, og at disse da får et avslag etter en realitetsbehandling. Men det er ikke denne gruppen som gir grunnlag for dagens kritikk.

Det departementet så sier er mer bekymringsfullt: Hvis de kommer fra et område hvor situasjonen vurderes som mer utrygg, kan det være nødvendig med en ytterligere vurdering av den konkrete faren ved retur. Det primære vurderingstemaet vil da være om det er konkrete holdepunkter for at den enkelte søker risikerer å bli returnert til sitt opprinnelsesland av Russland i strid med EMK art. 3. Og her er da igjen problemet at det kreves «konkrete holdepunkter».

Russland er dømt for å ha forsøkt å returnere asylsøkere til Syria. Norske myndigheter burde da ha lagt til grunn at det på generelt grunnlag er en risiko for at asylsøkere som ikke har oppholdstillatelse i Russland kan bli sendt tilbake til sitt opprinnelsesland i strid med EMK art. 3, slik FNs høykommissær for flyktninger og flere organisasjoner har påpekt. Og det er nettopp dette regjeringen ikke klarer å svare på: Hva er det som gjør at man på generelt grunnlag mener at Russland respekterer menneskerettighetene? Dette er noe av grunnen til dagens kritikk.

Nå har Russland nektet å ta imot alle de Norge ønsket å returnere – men asylinstruksen er ikke endret, og «multivisum» skal fortsatt være grunnlag for retur og ikke bare oppholdstillatelse i Russland.