Anonyme blogger og identitetstyveri

En kommuneadvokat opprettet en blogg som privatperson. Ikke noe galt i det. Kommuneadvokaten valgte å være anonym og brukte et annet navn i bloggen. Det er det for så vidt heller ikke noe galt i. Mange velger å være anonyme på nettet, av ulike årsaker. Noen mener alle bør stå frem med fullt navn, men etter min mening må dette være en avgjørelse den enkelte selv tar. Selv har jeg valgt å ikke være anonym.

Kommuneadvokaten fikk spørsmål fra flere om det var han som sto bak bloggen. Han nektet for dette. Det er for så vidt ikke noe oppsiktsvekkende at han nekter så lenge han i utgangspunktet har valgt å ikke stå frem i eget navn. Men det er mulig han burde ha informert bl.a. arbeidsgiver. Og merk at jeg skriver «burde» og ikke «skulle».

Den anonyme bloggen som ble opprettet som privatperson, faller inn under ytringsfriheten. Dette er ikke noe en arbeidsgiver kan gripe inn i. Et betydelig problem er imidlertid at flere fra barnevernhatermiljøet kontakter arbeidsgiver om ytringer som er fremsatt som privatpersoner. Dette er et betydelig problem fordi det er begrenset hvor mange henvendelser en arbeidsgiver synes det er greit å motta om en ansatt. Så selv om det faller inn under ytringsfriheten, vil arbeidsgiver trolig oppfordre den ansatte til å unnlate å blogge e.l. Og de fleste vil følge oppfordringen fordi man ikke vil ha en konflikt med arbeidsgiver. Den aktuelle bloggen er fjernet – etter press fra barnevernhatermiljøet. De har både i denne og andre saker effektivt demonstrert at de kan kneble ytringsfriheten.

Det har nå kommet ut offentlig at kommuneadvokaten sto bak den aktuelle bloggen. Og da har barnevernhatermiljøet virkelig fått «blod på tann». De krever hans avgang – fordi han løy om dette. Han løy om en privat blogg og «de» mener han ikke er egnet som kommuneadvokat. Jeg tror ingen av disse bor i kommunen, og arbeidsrett kan de definitivt ikke. Denne saken er ikke noe grunnlag for å fjerne kommuneadvokaten.

Og så «spinner» de videre med sine juridiske fantasier. En av dem er også jurist, men er fratatt advokatbevillingen. Han er blant dem som påstår at bruken av et annet navn i bloggen er identitetstyveri. Kommuneadvokaten skrev at bloggeren var jurist og bosatt i Bergen. Juristen i barnevernhatermiljøet har funnet en med samme for- og mellomnavn (mellomnavnet er det samme som bloggens etternavn) som er arkeolog og bosatt i Trøndelag. Dette er ikke et identitetstyveri eller identitetskrenkelse.

Straffeloven § 202 sier:

«Identitetskrenkelse

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller med en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å

  1. a) oppnå en uberettiget vinning for seg eller en annen, eller
  2. b) påføre en annen tap eller ulempe

Det kan være straffbart å opptre i en annens navn, men når mellomnavnet er identisk med etternavnet, vedkommende har en annen profesjon og bor et annet sted i landet, opererer man ikke med dennes identitet. Jeg kan heller ikke se at noen av vilkårene i a eller b er oppfylt. Man har konstruert et navn, og så viser det seg at det er en et annet sted i landet som heter nesten det samme. Men det er anstrengt å påstå at man da har brukt vedkommendes identitet. Det er vel bare påstander man kommer med hvis man ønsker å skade noen?