Månedlige arkiver: mai 2017

Hvorfor det er umulig å diskutere med enkelte i barnevernhatermiljøet

Hvis man følger litt med på barnevernhatermiljøet, tar det ikke lang tid før man oppdager en rekke ulogiske og motstridende uttalelser. Jeg skal nevne noen eksempler på det her, i anonymisert form. Eksemplene gjelder uttalelser om meg. De driver jo angivelig ikke med personangrep.

Hensikten er ikke å henge ut enkeltpersoner. Det er da også grunnen til at jeg velger å anonymisere. Hensikten er å vise at det er umulig å argumentere mot dette miljøet, det er mer eller mindre blottet for logiske resonnement og begrunnelser.

La meg først nevne at ja, jeg er advokat, men det betyr ikke at jeg opptrer som advokat 24/7. Men det at jeg er jurist og advokat, innebærer at jeg har en del juridiske kunnskaper som jeg bruker i debatter. Jeg hadde i perioden 2013 – 2016 en privat advokatvirksomhet på fritiden. Men den ble avviklet fra 2016 på grunn av sykdom. Jeg jobber fortsatt som advokat i en interesse- og arbeidstakerorganisasjon på dagtid. På fritiden, herunder i sosiale medier uttaler jeg meg som privatperson. Det samme gjelder eventuelle andre fritidsaktiviteter jeg engasjerer meg i. Jeg har f.eks. aldri vært juridisk ansvarlig for f.eks. Motoffensiven, slik flere liker å påstå. Du kan lese mer om Motoffensiven her. Det er ikke slik at fordi man er jurist, er man juridisk ansvarlig for de virksomhetene/organisasjonene hvor man påtar seg et styreverv. Men hvordan få de til å skjønne dette, når de gjentar og gjentar den samme påstanden? Hvor har de det egentlig fra? Jeg var heller ikke styreleder da dette prosjektet ble nedlagt. Jeg gikk av som styreleder året før.

Jeg opplever å bli kommentert av spesielt en person i en del kommentarer på Facebook. Vedkommende klager samtidig over at jeg kommenterer på en side hvor hun er blokkert, og at det nærmest er uetisk av meg. De kommentarene hun viser til som jeg har skrevet har imidlertid ikke noe med henne å gjøre, så jeg klarer ikke å skjønne kritikken.  Frem til nå har jeg også ignorert dette, i den grad jeg har vært klar over kommentarene om meg.

Så moralen er:

Kritiser noen for å kommentere om noe helt annet enn deg, på en side du ikke kan kommentere – og fremsett kritikken med fullt navn i en gruppe den som kritiseres ikke er medlem av. Logikken? Jeg ser dog at det er en forskjell her, hun kommenterer meg med navn, jeg nevner ikke henne fordi det jeg kommenterer ikke handler om henne. Men hvordan svarer man på den typen kritikk?

Her er et eksempel på en uttalelse jeg skrev i dag:

«Hvor skal jeg begynne? EU-domstolen avgjør bl.a. tolkningstvister mellom private parter. Den nasjonale domstolen bringer saken inn for EU-domstolen, som avgjør hvordan reglene skal forstås, og så avsier den nasjonale domstol dom i saken. Dette er ikke noe annet enn når man tolker nasjonale regler, den ene parten taper. Men hvordan klarer man ut fra dette å konkludere med at ansatte er ansvarlige? Det er som hovedregel virksomheten som er ansvarlig for hva virksomheten gjør, ikke den enkelte ansatte. Daglig leder kan i noen tilfelle bli erstatningsansvarlig, men at noen lenger ned i systemet skal bli ansvarlig er nærmest utenkelig.»

Dette var en kommentar til en påstand om at barnevernansatte som har fulgt norsk lov, kan dømmes etter menneskerettighetene i ettertid. Påstanden ble fremsatt med henvisning til en avisartikkel om at EU-domstolen satte dansk lov til side med tilbakevirkende kraft. Påstanden ble ikke fremsatt av hun som kritiserte meg for å kommentere dette. Det er mulig hun har uttalt seg om den saken. Jeg kjenner ikke til det.

I en gruppe jeg ikke er med i (barnevernhatergruppe) vises det til:

«Et dagsferskt eksempel på hvordan advokat Liv Torill Evenrud fortsetter å legitimere det lukkede ekkokammeret og sjikanesidene «Forulempingstilsynet«.

Det var den siden jeg skrev på, og den eneste kommentaren er den over (+ en som har sammenheng med den). Det er verdt å merke seg at det jeg skrev, ikke ble sitert. De som leser dette, aner altså ikke at jeg skrev om EU-domstolen og spørsmålet om ansattes ansvar for virksomhetens beslutninger.

Det påstås at jeg legitimerer et lukket ekkokammer og en sjikaneside. Men det fremlegges ingen eksempler på sjikane som jeg har legitimert. Og vet vedkommende hva et lukket ekkokammer er? En åpen side er ikke et lukket ekkokammer, selv om noen er blokkert. Et lukket ekkokammer er en gruppe som ingen andre enn medlemmene har innsyn i, og hvor medlemmene ikke kommer med kritiske bemerkninger til hverandre. Det hjelper ikke å påstå at noe er et lukket ekkokammer, det blir ikke det av den grunn.

Og så kommer det:

«adv. Evenrud kan ikke ha unngått å vite at jeg er blokkert og følgelig avskåret fra å komme med tilbakevisninger på disse ufriske FB-sidene.

Så er da heller ikke kontradiksjon, åpenhet og etterrettelighet noe man primært bør forbinde med advokat Evenrud.»

Skulle hun ha tilsvarsrett på min kommentar om EU-domstolen? Kontradiksjon? Dette er rett og slett ikke mulig å skjønne. Men hun har altså ikke sitert hva jeg skriver der hun kritiserer meg, og da ser jo det hele ganske ille ut.

Vedkommende skriver videre:

«I dette eksemplet skriver hun i en FB-tråd der det spekuleres i om (NN) har Altzheimer, basert på en Facebook-kommentar fra ham fra i fjor. Man kan mene mye om (NN), det gjør i og for seg jeg også, men dette er neppe heller i tråd med god advokatskikk.»

Det er riktig at det uttales i tråden, men jeg har da ikke nevnt noe om det. Jeg er for så vidt enig i at man bør unngå den typen kommentarer på nettet, men er jeg ansvarlig for hva andre har skrevet? Hvis hun mener det strider mot god advokatskikk å kommentere på en tråd som privatperson fordi andre har skrevet noe som kan kritiseres, blir nok advokaters mulighet til å delta i debatter i sosiale medier forholdsvis begrenset.

Det hører også med til historien at dette er en person som reagerer hvis andre prøver å gjøre henne ansvarlig for hva andre har sagt. Og det er jeg helt enig i at hun ikke er. Men hvorfor gjør hun meg ansvarlig for alt som skrives på en side? Blir ikke dette det hun kritiserer andre for at hun utsettes for?

Men når man holder på på en slik måte, blir det umulig å argumentere mot.