Hva og hvem er og var Motoffensiven?

Det verserer en del påstander om Motoffensiven på nettet. Enkelte liker å komme med udokumenterte påstander om dette prosjektet, påstander som er basert på fri fantasi. Men det er ikke slik at noe blir sant fordi en eller annen har skrevet det på nettet.

Hvem var så Motoffensiven?

Bakgrunnen for at Motoffensiven ble opprettet, var følelsen av maktesløshet etter 22. juli 2011. Jeg gikk på et medlemsmøte i Human-Etisk Forbund hvor temaet var terroraksjonen. Etter møtet sendte jeg en e-post til Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag, med følgende innhold:

«Hei! Takk for et godt møte! Jeg har, som mange andre, tenkt mye rundt denne problematikken de siste ukene. Jeg begynte for så vidt å lese litt om islamofobi i våres – og ble skremt av det jeg leste. Jeg har også tenkt i ettertid at jeg nok burde ha engasjert meg mer i nettdebatter rundt dette. Problemet er imidlertid at jeg tror man lett gir opp i kampen mot usaklige argumenter. Jeg stiller derfor spørsmål om det kan være en ide å etablere en nettverksgruppe her, som kanskje kan møtes noen ganger i året, og ellers brukes som en «ressurspool» hvor man kan hente inspirasjon når man «går tom» og også faglig påfyll. For meg virker det i hvert fall forholdsvis mer krevende å skulle konfrontere slike ekstreme synspunkter alene.»

Human-Etisk Forbund fulgte opp dette med å arrangere et kurs om nettdebatt. Kurset var åpent for alle, og ble annonsert på hjemmesiden til Human-Etisk Forbund.

Etter kurset ble det opprettet en hemmelig Facebook-gruppe. Hensikten var altså å etablere en gruppe hvor man kunne hente inspirasjon og faglig påfyll, kort sagt gi hverandre støtte internt i en tøff nettdebatt.

Motoffensivgruppen er ikke en gruppe som opptrer som en organisert debattgruppe utad. Det har vært en del påstander om slikt samarbeid i nettdebatter, men det er altså ikke riktig. Jeg vil komme tilbake til enkelte påstander jeg har sett, og hvor jeg lurer på hvor man har det fra.

Oslo kommune ble oppmerksom på nettverksgruppa, og ønsket å bidra med økonomisk støtte til bl.a. skolering og arbeid med koordinering mellom ulike organisasjoner. Det ble derfor organisert en gruppe under Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag. Motoffensiven besto etter dette av et styre organisert under Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag og en hemmelig Facebook-gruppe. Både styret og Facebook-gruppa besto både av medlemmer av Human-Etisk Forbund og andre. Jeg var leder av dette styret frem til høsten 2015.

Meningen var at det skulle satses på kurs og kveldsmøter, og at Motoffensiven skulle være et koordinerende ledd mellom ulike organisasjoner som jobber mot ekstremisme.  Videre var det planer om å lage en faktabase på nettet.  Alt dette forutsatte at det ble ansatt en egen prosjektkoordinator. Det tok tid å få en slik prosjektkoordinator på plass, og vedkommende ble først ansatt høsten 2015. Som det fremgår ovenfor gikk jeg ut av styret høsten 2015, så jeg har ikke førstehåndskunnskap om hva som skjedd fra da og frem til avviklingen av prosjektet.

Men – og det er det vesentlige her – Motoffensiven er ikke og har aldri vært en organisert debattgruppe som opptrer samlet i nettdebatter. Vi har aldri avtalt hvem vi skal konfrontere, hvordan vi skal argumentere e.l. Motoffensiven består av enkeltindivider som deltar i nettdebatter i ulik grad og på ulike måter, som enkeltindivider.

Jeg har som nevnt sett noen påstander som jeg lurer på hva slags grunnlag det er for å hevde noe slikt. Jeg vil nedenfor kommentere enkelte av de påstandene som er fremsatt:

«På det meste var det 50-60 personer som gikk løs på alle som ikke var politisk korrekte.»

Motoffensiven består som nevnt av enkeltindivider, som opptrer som enkeltindivider. Og hvis 50-60 personer angriper alle som ikke er politisk korrekte, er det en så stor gruppe at det må finnes noe dokumentasjon for dette – hvis det hadde vært sant.

«Rasismebegrepet er bla utvidet til å omfatte alle medlemmer av Fremskrittspartiet FrP.»

Javel, jeg mener ikke det, men imøteser dokumentasjon for at Motoffensiven har laget en egen definisjon av rasismebegrepet.

«De gikk også løs på tidligere leder av Oslo Frp, Aina Stenersen som er medlem av byrådet i Oslo.»

Dette burde være enkelt å dokumentere, hvis det hadde vært sant. Men det er fri fantasi.

Det er også enkelte som har hevdet at medlemmer av Motoffensiven er rekruttert fra NAV. Det er også en påstand jeg skulle ha likt å se grunnlaget for.

Nå er Motoffensiven en hemmelig gruppe, så utenforstående vet ikke hvem som er med i gruppa. Slik sett kan det kanskje være vanskelig å dokumentene, men også grunnlag for å stille spørsmål om hvordan man kan fremsette slike påstander som nevnt ovenfor.

1 kommentar om “Hva og hvem er og var Motoffensiven?

Det er stengt for kommentarer.