Noen av Sylvi Listhaugs løgner

Sylvi Listhaug har svart på spørsmål fra Helga Pedersen når det gjelder praksisen med å sende asylsøkere tilbake til Russland uten å realitetsbehandle asylsøknadene. La oss se på noen av svarene til Listhaug:

1.
Sylvi Listhaug svarer: «Tidligere var det et vilkår for å nekte realitetsbehandling etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav d, at utlendingen ville få en søknad om beskyttelse behandlet i tredjelandet. I proposisjonens punkt 5.3 vises det til at dette vilkåret går lenger enn hva som følger av Norges forpliktelser etter folkeretten, og derfor ble vilkåret foreslått fjernet.»

Sylvi Listhaug mener altså at det ikke er noe vilkår etter folkeretten at man får søknaden om beskyttelse behandlet i det landet man returneres til. Det betyr i tilfelle at man kan returnere folk til stater hvor de ikke vil få beskyttelse, selv om de har behov for det. Dette er feil. Og det bør være unødvendig å si at det er feil. FNs høykommissær for flyktninger sier: «I følge en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er statene forpliktet til å undersøke om det i virkeligheten er mulig for returnerte asylsøkere å søke om opphold eller asyl i landet de returneres til. Disse undersøkelsene må ifølge dommen gjøres før asylsøkeren returneres.» Man kan altså ikke returnere asylsøkere til et land uten å forsikre seg om at de vil få en søknad om beskyttelse behandlet i dette landet – eller man kan ikke gjøre det uten å bryte menneskerettighetene.

2.
Sylvi Listhaug sier: «Kilder til informasjon om Russland var i hovedsak Utenriksdepartementets vurderinger og informasjon fra Landinfo, som er utlendingsforvaltningens uavhengige organ for landinformasjon.»

I Landinfos rapport om asylsystemet og rettigheter for asylsøkere i Russland fremgår det: «Russland er ved flere anledninger dømt for brudd på EMK artikkel 3 i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) for å ha utvist eller returnert personer til land hvor de står i fare for tortur og umenneskelig behandling, blant annet til Usbekistan og Tadsjikistan. I saken Savriddin Dzhurajev v. Russia hadde personen som ble overført til Tadsjikistan fått innvilget midlertidig asyl i Russland (EMD 2015).11 I oktober 2015 ble Russland på nytt dømt for brudd på EMK artikkel 2 og 3 for å ha fattet utvisningsvedtak (ikke effektuert) på tre asylsøkere fra Syria (statsløse palestinere) som hadde brutt utlendingsloven.
Det er ikke nødvendigvis slik at Russland vil implementere tiltak som følge av denne dommen. Russland har vært aktive i å betale erstatning i forbindelse med saker der de dømmes i EMD, men har i mindre grad fulgt opp med hensyn til juridiske og systemiske tiltak. I tillegg dømte den russiske forfatningsdomstolen i juli 2015 at Russlands nasjonale
lover kan gå foran avgjørelser i EMD (EurActiv 2015).
Til tross for at den formelle holdningen til russiske myndigheter er at retur til Syria ikke er mulig, er UNHCR (2014, s. 30) kjent med 12 tilfeller av retur til Syria av syriske borgere»

Dette er altså den kilden statsråden viser til som begrunnelse for at Russland er et trygt land å returnere asylsøkere til. Er du enig?

Her kan det også vises til FNs høykommissær for flyktninger, som sier: «Asylinstituttet fungerer ikke i Russland. Det har store svakheter. De har betydelige problemer med å håndtere mennesker som faktisk trenger beskyttelse. Vi er ganske enkelt ikke enig i at man kan anse Russland som et trygt land for personer som trenger beskyttelse»

Er du fortsatt enig med Sylvi Listhaugs påstand om at det er trygt?

3.
Sylvi Listhaug sier: «UDI opplyser at de i de aktuelle sakene har behov for å få avklart hva søkeren frykter ved retur til Russland og ved en eventuell retur til hjemlandet»

Her snus det hele på hodet. Utgangspunktet er at det ikke er trygt å returnere asylsøkere til Russland – og så må vi begrunne at det likevel er trygt hvis vi skal sende noen tilbake dit. Det er en håpløs oppgave å skulle begrunne at det ikke er trygt for asylsøkere der når norske myndigheter legger til grunn at det er trygt, i strid med hva LandInfo og FNs høykommissær for flyktninger sier.

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s