Asylinstruksen – retur til Russland

Jeg har gått gjennom den såkalte asylinstruksen til departementet, og skal gjøre et ærlig og oppriktig forsøk på å forklare hva det er mange av oss reagerer så sterkt på, hvorfor vi protesterer mot utsendelsene til Russland.

Det dreier seg om utsendelse uten realitetsbehandling av søknaden. De får altså ikke behandlet søknaden sin før de sendes ut. Det er ikke snakk om de som har fått avslag etter en realitetsbehandling. Loven åpner for å ikke behandle søknaden bl.a i tilfelle hvor søkeren har kommet til Norge etter å ha hatt opphold i en annen stat eller et område hvor utlendingen ikke var forfulgt. Men hva menes så med «opphold i en stat»? Det er her problemene begynner.

Jeg har sett flere påstå at det er snakk om folk som har hatt 10-20 års opphold i Russland. Dette er hva instruksen sier: «Med begrepet «har hatt opphold» legger departementet til grunn at det ikke kreves oppholdstillatelse eller noen form for langvarig opphold». Så vi kan slå fast at det ikke kreves langvarig opphold i Russland for å bli nektet realitetsbehandling av søknaden sin i Norge. Det er altså ikke (bare) snakk om de som har vært mange år i Russland.

Videre uttaler departementet at alle som har oppholdstillatelse i, eller visum av lengre varighet eller med adgang til flere innreiser til Russland, må det legges til grunn at søkeren vil kunne fortsette å oppholde seg i Russland på samme grunnlag ved retur. Det er altså ikke bare snakk om de som har oppholdstillatelse, men de som har visum av lengre varighet og de som har visum med adgang til flere innreiser til Russland. Men dette gir jo ikke grunnlag for langvarig opphold i Russland. Og det er et problem. De har rett til å reise inn i Russland, men ikke oppholdstillatelse.

Departementet skriver riktignok i instruksen at det må vurderes om det er konkrete holdepunkter for at den enkelte likevel risikerer behandling i strid med EMK art 3 ved retur til Russland. Men når det i neste avsnitt heter at det må legges til grunn at søkeren vil kunne fortsette å oppholde seg i Russland, gir det sterke føringer på at det skal mye til for å komme til en annen konklusjon. Og det må «konkrete holdepunkter» til. Hva betyr det? Generell usikkerhet om Russland returnerer asylsøkere til Syria er neppe nok til å si det er «konkrete holdepunkter». Da må det trolig være noe som gjør at man har konkrete mistanker om at nettopp denne personen vil bli sendt tilbake til f.eks. Syria. Og det har man neppe hvis det f.eks er snakk om en som kun har reist gjennom Russland og som har visum som gjør at vedkommende kan reise tilbake til Russland, men altså uten oppholdstillatelse. Det vi vet på generelt grunnlag om Russland gir grunn til å frykte at vedkommende vil bli returnert til Syria, men det er ikke konkrete holdepunkter for det i den enkelte saken. Og dette er da ikke betryggende.

Når det gjelder søkere som har visum til Russland av kortere varighet, tidligere oppholdstillatelse er bortfalt eller søkeren har oppholdt seg ulovlig i Russland, sier departementet at det må vurderes hvilket land de kommer fra. Hvis de kommer fra et land – eller områder i et land – som vurderes som trygt, får de ikke realitetsbehandlet søknaden sin i Norge. Og det er kanskje greit – jeg skriver kanskje fordi jeg ikke ser noen fare ved at alle får realitetsbehandlet søknaden, og at disse da får et avslag etter en realitetsbehandling. Men det er ikke denne gruppen som gir grunnlag for dagens kritikk.

Det departementet så sier er mer bekymringsfullt: Hvis de kommer fra et område hvor situasjonen vurderes som mer utrygg, kan det være nødvendig med en ytterligere vurdering av den konkrete faren ved retur. Det primære vurderingstemaet vil da være om det er konkrete holdepunkter for at den enkelte søker risikerer å bli returnert til sitt opprinnelsesland av Russland i strid med EMK art. 3. Og her er da igjen problemet at det kreves «konkrete holdepunkter».

Russland er dømt for å ha forsøkt å returnere asylsøkere til Syria. Norske myndigheter burde da ha lagt til grunn at det på generelt grunnlag er en risiko for at asylsøkere som ikke har oppholdstillatelse i Russland kan bli sendt tilbake til sitt opprinnelsesland i strid med EMK art. 3, slik FNs høykommissær for flyktninger og flere organisasjoner har påpekt. Og det er nettopp dette regjeringen ikke klarer å svare på: Hva er det som gjør at man på generelt grunnlag mener at Russland respekterer menneskerettighetene? Dette er noe av grunnen til dagens kritikk.

Nå har Russland nektet å ta imot alle de Norge ønsket å returnere – men asylinstruksen er ikke endret, og «multivisum» skal fortsatt være grunnlag for retur og ikke bare oppholdstillatelse i Russland.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s